Information

- www.lejeloven.dk

- Som lejer af en lejlighed, har du mulighed for, at søge boligstøtte. Dette kan ske ved at udfylde en blanket på www.borger.dk

Mit ansvar som lejer:

- Du er som lejer af lejligheden bla. forpligtet til at udføre de arbejdsopgav(er) der måtte være i ejerforeningen – herunder arbejdsweekend(er).

Udluftning:

- Sørge for god udluftning i lejligheden, så der ikke forekommer skimmelsvamp:

- Sørg for at lufte godt ud – lav gennemtræk i boligen i 5-10 minutter flere gange dagligt – især på badeværelse og i køkken.

- Sørg altid for at bruge emhætten, når du laver mad - og tjek evt. udsugning og rengøre dette jævnligt.

- Hæng ikke tøj til tørring i selve lejligheden

- Hold friskluftsventiler i vinduesrammer og vægge åbne, og se om aftrækskanaler og udsugningsventiler fungere og er rene.

Læs mere om skimmelsvamp på: www.skimmel.dk

Rygning:

Bemærk at hvis lejligheden bære præg af rygning, kan udlejer få rengjort lejligheden på lejers regning. Der opfordres derfor til at ryge udenfor lejligheden

Depotrum.

Skal du have depotrum til opbevaring, samarbejder Aalborg Apartments med AalborgBox. Se mere på www.aalborgbox.dk

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign